Zapojení odborníka z praxe (Šablony II)

V rámci projektu Zapojení odborníka z praxe proběhly ve 3. a 4. ročnících přednášky pana Jiřího Vyhnala o zajištění energetické bezpečnosti a skladovém hospodářství v energetice.

Studenti se seznámili se způsobem zabezpečení provozuschopnosti energetické sítě z hlediska materiálního zásobování. Opomenuta nebyla ani specifika skladování jednotlivých druhů elektrotechnického materiálu a problematika manipulace s tímto materiálem, např. při použití přetáčečky kabelů. Zajímavou součástí prezentace byla i část věnovaná krádežím energetických zařízení a s tím související zajištění bezpečnosti. Dále byli studenti seznámeni s novými trendy v energetice a diskutovalo se o problematice obnovitelných zdrojů energie a elektromobility (v souvislosti s požadavky na špičkové zdroje energie a v kontextu rizika vzniku blackoutu). 

Přednášky se uskutečnily v rámci projektu Šablony II (Vzdělávání pedagogů a zlepšování kvality výuky na SPŠ SE Dukelská 13, České Budějovice II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016225). 

Všechny události