Soutěžní workshop – Stavba balsového házedla

Na SPŠSECB proběhl dne 21. 1. 2020 workshop pro začínající letecké modeláře.

Zúčastnilo se 8 žáků ze základních škol, z toho 3 dívky. Účastníci měli za úkol postavit balsové házedlo, zalétat ho a poté soutěžit v délce letu házedla.

Úvodem žáci prošli malým bezpečnostním školením, jak používat lámací nožíky, správně lepit vteřinovým lepidlem a jak se chovat při házení modelu letadýlka. Poté jsme si ukázali na interaktivní tabuli jednoduché základy aerodynamiky a teoreticky vysvětlili základní opracování balsy.

Vlastní stavba házedla proběhla na jiné učebně. Nejprve žáci postavili společně jedno házedlo pod vedením lektora. Po rozboru a vysvětlení jednotlivých operací stavby se žáci pustili do samostatné stavby házedla. Nejprve museli upravit horní stranu křídla do aerodynamického tvaru a poté křídlo slepit podle šablony. Následovalo přilepení křídel na trup a vlastní vyvážení házedla pomocí vyvažovacích broků.  Někteří žáci byli zručnější a ti potom pomohli se stavbou házedla méně zručným žákům.

Následovalo zalétání modelu, několika žákům se podařilo nedokonale slepené házedlo poškodit. Toto ale nevadilo, protože se účastníci kurzu naučili správně opravit poškozená křídla házedla. Po poctivém tréninku v házení modelu jsme začali soutěžit v délce doletu letadélka. (poznámka – pro příští workshop by bylo vhodné pronajmout si letiště v Plané u Č.B. - má větší rozměr přistávací plochy než chodby naší školy)

Nejdelší hod modelu, 13,3 m, předvedl Jiří Alina. Do pátého místa soutěže se dostaly také dvě dívky.  Účastníci workshopu dostali drobné dárky a prvních pět nejlepších bude pozváno do naší školy a odměněno věcnými cenami.

Základním cílem tohoto workshopu je podpora aktivit směrem k rozvoji technického vzdělávání, jeho propagaci a popularizaci.

Ing. Miloš Badal

Všechny události