První cyklokurz 6. – 10. 9. 2021 (třídy 3.SA a 3.SB)

Školní kurz zaměřený na cykloturistiku probíhal v hotelu Swing na Radslavi.

tudenty jsme seznámili s riziky cykloturistiky a představili týdenní harmonogram výletů. V pondělí jsme navštívili Olšinu (rybník Olšina). V úterý jsme vyrazili na Plešné jezero. Ve středu jsme podnikli celodenní výlet kolem Lipna, s výjezdem na Svatého Tomáše. Ve čtvrtek studenty čekal sportovní den zaměřený na míčové hry (fotbal, beach volejbal), odpoledne si vyzkoušeli paintball. V pátek jsme ukončili kurz shrnutím získaných zážitků a rozjeli se do svých domovů. Za kurz nesl odpovědnost Mgr. Bican, dále se účastnili Mgr. Požárek (zdravotník a instruktor), třídní učitel 3.SB Ing. Jakeš a instruktor pan Přibáň. 

Všechny události