Předání motivačních stipendií (únor 2022)

22. února 2022 proběhlo slavnostní předání motivačních stipendií, která jsou našim žákům udělována ve spolupráci s firmou ČEPS, a.s. Celkem bylo oceněno 25 žáků. Dalších 7 žáků, kteří se nedostali do nejužšího výběru, bylo odměněno věcnými dary.

Všem oceněným žákům srdečně blahopřejeme! Vážíme si Vašeho zodpovědného a pečlivého přístupu ke studiu. 

Všechny události