Filosofický workshop ve třídě 3.EA

Dne 10. 10. 2019 se ve třídě 3.EA uskutečnil tzv. filosofický workshop.

Studenti mají letos filosofii v rámci předmětu ZSV, proto jsme uvítali, když dva doktorandi z JU v Českých Budějovicích – Mgr. Lukáš Mareš a Mgr. Václav Peltan – přijali pozvání a uspořádali u nás tuto speciální akci.

Téma bylo pro školu našeho zaměření poměrně nevšední, avšak pro některé studenty mnohdy zásadní: Jíst, či nejíst maso. Ač mezi diskutujícími převládali „masožravci“, došlo k velmi zajímavé filosofické debatě a také k vymezení a částečnému zodpovězení mnoha otázek.

Mgr. Pavlína Šustrová

Všechny události