Exkurze Jaderná elektrárna Temelín

Ve dnech 4.-7.10.2021 vyrazily postupně všechny třídy čtvrtých ročníků na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín.

Prohlídka byla zahájena na zámečku, kde studenti zhlédli edukativní video a vyslechli základní informace o Temelíně. Následně byla třída vždy rozdělena do 3-4 skupin, studenti dostali helmy a identifikační kartičky s nápisem Exkurze.

Při vstupu do JET museli všichni projít přes kontrolované pásmo (rámem na detekci kovu, rámem na měření radioaktivity, jeden žák ze skupiny byl testován na alkohol).

Postupně si skupiny prohlédly čtyři chladící věže a strojovnu ve 3. patře, kam se dostali přes dlouhý most. Ve strojovně bylo veliké teplo a taky hluk, jelikož v době exkurze byla v provozu. K vidění zde byla obrovská turbína generátoru a tři obrovské kondenzátory, které na první pohled vypadaly jako obrovské trezory. Poté se vyšlo ven.

Venku byly vidět komíny z budov diesel generátorů. Po cestě zpět ke kontrolám byli studenti upozorněni na žluté čáry, které nesměl nikdo překročit, jinak by musela zakročit zásahová služba, protože by byla narušena část, do které smí pouze osoby pověřené. Následně studenti opět prošli kontrolou. Ve vedlejší budově byla cvičná bloková dozorna, která slouží ke zaškolení nového personálu. Některé třídy navštívili i temelínskou kantýnu. Poslední zastávkou byl zase zámeček, kde průvodkyně pustily prezentaci, dořekly další informace a spustily online prohlídku kontrolovaného pásma u reaktoru.

Exkurze byla zajímavá a poučná.

Všechny události