Kronika školy

Jak se zrodila nová kronika

Už před mnoha lety se vedly pečlivé záznamy o událostech ze života školy. S nástupem moderních technologií bylo vedení kroniky postupně nahrazováno psaním školního webu a plněním složek fotografiemi z nejrůznějších akcí.

Možná si říkáte, že je to tak v pořádku. Je třeba reagovat na nové trendy, být online a využívat výpočetní techniky i nekonečných možností kyberprostoru. Na druhou stranu ale ručně psaná školní kronika má své kouzlo a opodstatnění. Listováním v ní cítíte atmosféru dob dávno minulých a s každou další stránkou vnímáte náročnost i důležitost mravenčí práce učitele-kronikáře.

Když jsme se tedy rozhodovali, jakým způsobem novou kroniku povedeme, shodli jsme se jednoznačně – kronika bude ve dvou verzích – jak v té papírové, uložené ve škole, tak i v elektronické, průběžně zveřejňované na školním webu. Do prvních řádků se můžete začíst již nyní.

Kroniku vedou Mgr. Ludmila Petržalová a Mgr. Pavlína Šustrová.

 

Kronika pro školní rok 2019/2020

Kronika pro školní rok 2020/2021

Kronika pro školní rok 2021/2022

Kronika pro školní rok 2022/2023