Příprava na přijímací zkoušky

Pomoc s přípravou na přijímací zkoušky

Stejně jako minulý školní rok nabízí naše škola i letos přípravu na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury. Online hodiny (prostřednictvím MS Teams) budou probíhat jednou týdně od listopadu 2021 do března 2022.

Účast je bezplatná, veškerá komunikace bude probíhat elektronicky (e-mailem, přes MS Teams). Pokud budete mít zájem se našich webinářů účastnit, zaregistrujete se na tomto odkazu.

Samotná účast či neúčast na webinářích nebude mít žádný vliv na hodnocení přijímacích zkoušek, jde o snahu pomoci žákům devátých tříd při přijímacím řízení.

1. Vždy 1 den před webinářem přijde od příslušného vyučujícího v cca 15:30 h všem, kteří se do této doby přihlásili, pozvánka s odkazem na webinář;

2. pokud se někdo přihlásí později než v dobu uvedenou v bodě 1, může se už zúčastnit až webináře dalšího;

3. v uvedeném čase raději kontrolujte veškerou poštu – i tu nevyžádanou, je možné, že se pozvánka zatoulá právě tam;

4. dbejte prosím na správný zápis e-mailové adresy – na chybně zapsané e-maily nebude moci pozvánka přijít;

5. na celý cyklus webinářů se přihlašujete pouze jednou - stačí tedy dotazník jednou vyplnit a pozvánky už vám budou chodit na všechny následující webináře automaticky;

6. na webinář se prosím připojujte v časovém předstihu, nejlépe 10-15 minut předem;

7. konkrétní termíny a témata obou předmětů najdete v tabulce webinářů (1. list = ČJL, 2. list = MAT). Uvedené informace se mohou operativně měnit dle potřeb vyučujících či přihlášených. 

DŮLEŽITÉ: První webinář (z ČJL) proběhne v úterý 16. 11. 2021 v 17:00 h. Pokud se budete chtít již tohoto webináře zúčastnit, je třeba vyplnit registrační formulář do pátku 12. 11. 2021 do 15:00 h – podmínkou je správně zapsaná e-mailová adresa, na kterou Vám přijde 1 den před webinářem pozvánka.