Obory

Zde naleznete popis studijních oborů.

Proč studovat na SPŠ SE ČB?

Zajímá tě technika? Jsi zvídavý typ, který chce vědět, jak funguje jeřáb, převodovka nebo počítač, jak se vyrábí elektrická energie a jakou cestou se dostane až do zásuvky? Naše škola je pro tebe ta pravá. Můžeš si vybrat ze čtyř technických oborů, kde tě připravíme nejen na složení maturitní zkoušky, ale i na další studium na VŠ nebo pro praxi.

TECHNICKÝ SOFTWARE A STROJÍRENSKÁ EKONOMIKA

 • Obor Strojírenství 23-41-M/01
 • Maturitní zkouška
 • 4 leté denní studium
 • Konstruování pomocí počítače
 • Ekonomika podniku
 • Stavba strojů

V průběhu čtyř let se naučíš navrhovat strojní součásti, konstruovat pomocí počítačů a programovat NC stroje. Získáš základní informace o strojírenských technologiích, stavbě a
provozu strojů i pružnosti a pevnosti materiálů. Během studia si zvolíš specializaci na technický software nebo podnikovou ekonomiku a účetnictví. Svoje odborné znalosti můžeš
prověřit v dílnách, ročníkových odborných pracích, dlouhodobé maturitní práci nebo SOČ.

Školní vzdělávací program oboru si můžete prohlédnout zde.

Elektroenergetika a elektrické stroje

 • Obor Elektrotechnika 26-41-M/01
 • Maturitní zkouška
 • 4 leté denní studium
 • Výroba, rozvod a spotřeba el. energie
 • Konstrukce elektrických strojů
 • Projektování a návrh el. zařízení

Elektroenergetici se zabývají výrobou elektrické energie, jejím přenosem, rozvodem a užitím. Zajišťují spolehlivé propojení všech elektrických zařízení do elektrizační soustavy. Získáš informace o způsobech výroby elektrické energie i o její distribuci. V rámci workshopů se seznámíš se zástupci významných energetických firem z okolí Českých Budějovic a můžeš se zúčastnit Jaderné maturity na JETE nebo Energetické olympiády. Výuka je doplněna řadou odborných exkurzí.

Školní vzdělávací program oboru si můžete prohlédnout zde.

Robotika a řídící technika

 • Obor Elektrotechnika 26-41-M/01
 • Maturitní zkouška
 • 4 leté denní studium
 • Informační technologie
 • Řízení robotů
 • Konstrukce elektronických zařízení

V tomto oboru se budeš specializovat na oblast přenosu a zpracování signálů, na techniku počítačů, automatizaci a digitalizaci. Samozřejmostí je programování a orientace v důležitých počítačových programech. Získáš základní kompetence v předmětech jako je elektronika, elektronická zařízení, mikroprocesorová technika, elektrická měření nebo číslicová technika. Prakticky se můžeš realizovat v rámci SOČ, při výběru dlouhodobé maturitní práce s obhajobou nebo v různých odpoledních kroužcích.

Školní vzdělávací program oboru si můžete prohlédnout zde.

Elektromobilita a alternativní pohony

 • Obor Elektrotechnika 26-41-M/01
 • Maturitní zkouška
 • 4 leté denní studium
 • Konstrukce a provoz elektromobilů
 • Řízení a regulace el. pohonů
 • Alternativní pohony

Elektromobilita má své příznivce i oponenty, každopádně přístup k dopravě se mění. Proto chceme absolventy připravit pro otevírající se trh práce a příslušné obory na vysokých
školách. Samotná problematika elektromobility je velmi komplexní, proto kombinujeme učivo z oborů strojírenství (konstrukce automobilů, 3D modelování, vlastnosti materiálů),
elektrotechnika (elektrické stroje, elektroenergetika, alternativní energetika), chemie (bateriové systémy, elektrochemie) a informatika (programování, jednočipové počítače). A
protože není jednoznačné, zda je budoucnost v elektromobilitě, zahrnuje učivo tohoto oboru i informace o dalších alternativách v dopravě (CNG, vodík). Kvalita naší školy zaručuje úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ a z reakcí firem na nově otevřený obor už teď víme, že absolventi se o uplatnění nebudou muset obávat.

Školní vzdělávací program oboru si můžete prohlédnout zde.

Výhody studia na SPŠ SE ČB

 • Dlouholetá tradice všech oborů
 • Zaměření na nové trendy a technologie
 • Vysoká úspěšnost žáků u maturitní zkoušky
 • Široké následné uplatnění v praxi
 • Vysoká úspěšnost při studiu na VŠ, zejména na ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni
  VŠTE v Č.B.
 • Povinná odborná praxe v podnicích ve 2. a 3. ročníku
 • Doplnění výuky řadou odborných exkurzí ve firmách
 • Pravidelná účast v projektu Erasmus - vybraní žáci absolvují dvoutýdenní stáž ve firmách v zahraničí (Portugalsko, Velká Británie, Finsko, Slovinsko)
 • Účast v odborných soutěžích
 • Přímý kontakt s budoucími zaměstnavateli už v průběhu studia
 • Velký zájem o absolventy ze strany strojírenských, elektrotechnických i energetických
  firem
 • Přímý kontakt s odborníky z firem jako je E.ON, ČEZ, ČEPS, …

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Cílem výuky je připravit tě jak na studium na vysoké škole, tak na vstup do praktického života. V průběhu druhého a třetího ročníku absolvuješ čtrnáctidenní praxi v některém z podniků v Českých Budějovicích a okolí. Během praxe si vyzkoušíš činnosti, o kterých se dozvíš ve škole při teoretické výuce nebo v dílnách. Zároveň můžeš využít známého prostředí pro splnění maturitní práce. Zaměstnavatelé mají o naše absolventy velký zájem. Během Dne pro firmy, který pořádáme u nás ve škole, se naše partnerské podniky představují žákům nejen čtvrtých ročníků. V případě zájmu si můžeš domluvit letní brigádu, povinnou praxi nebo nástup do pracovního poměru.

Jaký obor si vybrat?

Chceš na naši školu a nevíš na jaký obor? Nebo se chceš přesvědčit, že jsi si vybral správně? Zkus nezávazný orientační dotazník: