Školní kariérové poradenství

ŠKOLNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA SPŠ SE

Školní kariérové poradenství SPŠ SE se zaměřuje na předávání informací z oblasti kariérového poradenství našim žákům, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, rodičům i vyučujícím.

Na tomto místě se budou postupně objevovat informace o možnostech pomaturitního studia, novinky v oborech VŠ a VOŠ, ale také různé možnosti uplatnění na trhu práce v jižních Čechách, příp. i dále (zahraničí apod.).

Naše činnost mj. zahrnuje i průběžné předávání informací žákům, rodičům a kolegům o aktuálních nabídkách poradenských služeb v oblasti kariérového poradenství na jihu Čech i jinde. V návaznosti na kariérové poradenství zařazujeme v rámci vzdělávání na SPŠ SE různé přednášky, případně také exkurze do různých institucí.

Poskytujeme také metodickou podporu při volbě, kam po maturitní zkoušce, ať už co se týče dalšího studia, nebo perspektivy budoucího zaměstnání.

A v neposlední řadě našim studentům nabízíme pomoc se sestavením životopisu či vyplněním Europassu, pomoc s tvorbou motivačního dopisu, vyplňováním přihlášek k dalšímu studiu. Pomůžeme s přípravou na přijímací pohovor do zaměstnání. Na individuálních schůzkách budeme společně hledat nejvhodnější řešení pro konkrétní situaci daného žáka.

Mgr. Pavlína Šustrová
školní kariérový poradce
sustrova@spssecb.cz

Spolupracující firmy se představují

V následující tabulce naleznete nabídky zaměstnání a dalších možností uplatnění pro naše studenty a absolventy, které nám zaslaly některé firmy spolupracující se SPŠ SE. Tabulka bude průběžně aktualizovaná.

Den pro firmy – 26. 4. 2023

Ve středu 26. 4. 2023 se konal Den pro firmy, tedy akce určená pro 3. a 4. ročníky, v jejímž rámci se studentům představily některé firmy spolupracující se SPŠ SE.

Jsme rádi, že jsme mohli přivítat velký počet společností. Zájemců o tuto akci však bylo tolik, že jsme nemohli z důvodu naplněné kapacity vyhovět všem. Firmy byly rozděleny do tří skupin – orientující se na studenty oboru elektrotechnika (Photomate, s. r. o., Energetika Servis, s. r. o., EG.D Montáže, s. r. o., Union Grid, s. r. o., VOLTCOM, spol. s r. o., WEDOS Internet, a. s., Skupina E.ON), společnosti orientující se na studenty oboru strojírenství (Linde Pohony, s. r. o., MOSLED, s. r. o., KeyTec ČB, SILHOUETTE Czechia, s. r. o., ŠKODA JS, a. s., ANDRITZ HYDRO, s. r. o.) a firmy představující se oběma oborům (ČD Cargo, a. s., EGE, spol. s r. o., ENGEL strojírenská, spol. s r. o., Skupina ČEZ, FRONIUS Česká republika, s. r. o., BELIS, a. s.).

Firmy si v učebnách vždy na určitý čas vybudovaly improvizované stanoviště, na kterém je navštěvovali naši žáci. Po skončení akce proběhla za účelem zefektivnění podobných dnů v dalších letech online zpětná vazba studentů, díky které jsme získali cenné poznatky, s nimiž budeme dále pracovat.

Naši studenti i dozorující vyučující hodnotili proběhlý den převážně velmi pozitivně. Žáci získali spoustu nových informací, a to z oblasti oborové i personální, některé prvky si mohli také sami vyzkoušet, a kdo chtěl, mohl si i zasoutěžit.

Níže si můžete prohlédnout některé z fotografií, které byly na Dnu pro firmy pořízeny.

Den pro praxe - 16. 11. 2023

Ve čtvrtek 16. 11. 2023 se na SPŠ SE uskutečnil další Den pro praxe. Jedná se o jeden z dnů, kdy do školy přicházejí zástupci spolupracujících firem a informují studenty 1. a 2. ročníků o možnostech praxí i dalších příležitostech, které jim tyto společnosti mohou nabídnout. 

Letos k nám zavítaly společnosti: Agrio MZS, s. r. o., ČD Cargo, a. s., ENGEL strojírenská, spol. s r. o., FRONIUS ČR, s. r. o., Robert Bosch, spol. s r. o.,  TPower, s. r. o., VOLTCOM, spol. s r. o., a WEDOS Internet, a. s. Během jednotlivých 25minutových setkání s každou společností se žáci s firmami seznámili, dozvěděli se mnoho zajímavého, získali důležité kontakty a někteří si i rovnou domluvili praxe. Součástí programu byla i dvě stanoviště tvořená ze školních zdrojů. Na jednom z nich představil Mgr. Ivan Lavička studentům celou koncepci povinných praxí a na druhém prezentoval Mgr. Tomáš Rolínek výhody a možnosti výjezdů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.

V jarním termínu nás opět čeká podobná akce, ovšem určená pro 3. a 4. ročníky, tedy Den pro firmy, který se uskuteční 25. 4. 2024. Na tento den již máme přislíbenou účast některých stávajících i dalších společností. Těší nás, že můžeme tímto způsobem našim studentkám a studentům se spolupracujícími firmami setkání zprostředkovat.