Harmonogram školního roku

HARMONOGRAM ŠKOLNÍho ROKu 2023/2024

HLAVNÍ TERMÍNY ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 • Zahájení školního roku 2023/2024: 4. 9. 2023 (po) od 8.00 hod
 • Zahájení vyučování dle rozvrhu: 5. 9. 2023 (út)
 • Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 (čt) a 27. 10. 2023 (pá)
 • Vánoční prázdniny: od 23. 12. 2022 (so) do 2. 1. 2024 (út)
 • Konec 1. pololetí, předání vysvědčení: 31. 1. 2024 (st)
 • Pololetní prázdniny: 2. 2. 2024 (pá)
 • Jarní prázdniny: od 11.3. 2024 (po) do 17. 3. 2024 (ne)
 • Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024 (čt)
 • Ukončení školního roku: 21. 6. 2024 (pá)
 • Ukončení výuky 4. ročníků: 30. 4. 2024 (út)
 • Hlavní prázdniny: od 29.6. 2024 (so) do 1.9.2024 (ne)
 • Zahájení školní roku 2024/25: 2. 9. 2024 (po)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 • 18. 10. 2023 (st) – 16.00 – 18.00 hod
 • 22. 11. 2023 (st) – 16.00 – 18.00 hod
 • 13. 01. 2024 (so) - 9.00 – 12.00 hod
 • 07. 02. 2024 (st) - 16.00 – 18.00 hod

DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 • Opravné zkoušky před zahájením školního roku 23/24: 29. 8. 2023 (út) až 31. 8. 2023 (čt)
 • Termíny třídních schůzek: 8. 11. 2023 (st), 10. 4. 2024 (st) vždy od 16:00 hod.
 • Klasifikační pedagogické rady: 8. 11. 2023 (st), 29. 1. 2024 (po), 10. 4. 2024 (st), 25. 4. 2024 (čt) - 4. ročníky, 17. 6. 2024 (po)
 • Uzavření klasifikace: 26. 1. 2024 (pá), 24. 4. 2024 (st) - 4. ročníky, 21. 6. 2024 (pá)
 • Burza učebnic: 17. 6. 2024 (po) od 12:00 hod.
 • Praxe ve firmách pro 2. a 3. ročníky:
  • 26. 2. – 8. 3. 2024 – 3.SA + 2.EE
  • 8. 4. – 19. 4. 2024 – 2.ER + 3.EB + 3.SB
  • 20. – 31. 5. 2024 – 2.SA + 2.EM + 3.EA
 • Lyžařské kurzy: prosinec 2023 - leden 2024
 • Cyklisticko-vodácko-turistický kurz:
  • 3.EA + 3.SA: 18. 9. – 22. 9. 2023
  • 3.EB + 3.SB: 27. 5. – 31. 5. 2024
 • Den pro vysoké školy: 25. 10. 2023 (st) – 4. ročník
 • Den pro praxe: 16. 11. 2023 (čt) - 1. a 2. ročník
 • Den pro firmy: 25. 4. 2024 (čt) - 3. a 4. ročník

STĚŽEJNÍ TERMÍNY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

 • Odevzdání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení: 1. 3. 2024 (pá)
 • Přijímací řízení na SPŠSE: dle instrukcí a časového rozvrhu MŠMT
 • Stanovení termínu jednotné přijímací zkoušky: do 30. 9. 2023

STĚŽEJNÍ TERMÍNY K ROČNÍKOVÝM PRACÍM

 • Všichni kromě 3. ročníku elektro do 30. 11. 2023 - žák si může sám vymyslet téma
 • 3. ročník elektro do 15. 11. 2023 - žák si může sám vymyslet téma
 • Všichni kromě 3. ročníku elektro do 15. 12. 2023 - školní zadání pro žáky bez tématu
 • 3. ročník elektro do 30. 11. 2023 - školní zadání pro žáky bez tématu
 • Všichni kromě 3. ročníku elektro do 27. 3. 2024 - odevzdání práce
 • 3. ročník elektro do 1. 3. 2024 - odevzdání práce
 • 16. 5. 2024 - prezentace nejlepších ročníkových prací 2. a 3. ročníků za účasti partnerů školy

STĚŽEJNÍ TERMÍNY MATURITNÍHO KALENDÁŘE

 • Podzimní maturitní zkouška 2023
  • 4. 9. 2023 - didaktické testy z ČJ
  • 5. 9. 2023 - didaktické testy z cizích jazyků
  • 7. 9. 2023 - praktické zkoušky z odborných předmětů
  • 8. 9. 2023 - písemné práce z ČJ a z AJ
  • 11. 9. 2023 - ústní zkoušky strojařů
  • 12. 9. 2023 - ústní zkoušky elektro
 • Jarní maturitní zkouška 2024
  • do 7. 11. 2023
   • výběr maturitních předmětů
   • výběr tématu MP a sdělení příslušnému vedoucímu práce
  • do 30. 11. 2023
   • odevzdání přihlášky k MZ
   • předložení Zadání MP ke schválení řediteli školy (součástí je stanovení Oponenta práce)
  • do 15. 12. 2023
   • podepsání Zadání MP
  • 15. 12. – 20. 12. 2023
   • převzetí výpisu z přihlášky k MZ
   • do 5 dnů žák výpis podepíše a předá zpět vedení školy, či sdělí nesoulady v přihlášce
  • do 18. 3. 2024
   • odevzdání maturitní práce
   • odevzdání Seznamu četby k maturitní zkoušce
  • maximálně 14 dní před OMP žák obdrží posudky od Vedoucího MP a od Oponenta MP
  • maximálně 1 týden před obhajobou žák odevzdá Vedoucímu MP prezentaci k OMP

Průběh maturitní zkoušky:

 • 12. 4. 2024 od 13.00 hod písemné práce z ČJ
 • 15. 4. 2024 od 12.30 hod písemné práce z AJ
 • 2.-7. 5. 2024 didaktické testy
 • 9. 5. 2024 – 10. 5. 2024 praktické zkoušky
  • 9. 5. 2024 – 4.EB + 4SA
  • 10. 5. 2024 – 4.EA + 4SB
 • 20. 5. – 31. 5. 2024 ústní zkoušky
  • 20. 5. – 24. 5. 2024 – 4.EB + 4.SA
  • 27. 5. – 31. 5. 2024 – 4.EA + 4.SB
 • 4. 6. 2024 (út) – Slavnostní předání maturitních vysvědčení: 15.00 hod Strojírenství,16.00 hod. Elektrotechnika
 • do 25. 6. 2024 podání přihlášky k podzimní maturitní zkoušce (šk. roku 2023/24)