IMPLEMENTACE CNC SOUSTRUŽNICKÉHO CENTRA DO PRAKTICKÉ VÝUKY NA SPŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÉ ČESKÉ BUDĚJOVICE, DUKELSKÁ 13

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013249