Vysvědčení pro žáky 4. ročníků

Vysvědčení bude žákům 4. ročníků předáno v pátek 21. května.

 Konkrétní čas žákům upřesní jejich třídní učitel. Před předáním vysvědčení budou žáci otestováni (ve své kmenové třídě). Díky tomu nebude nutné testovat žáky znovu před didaktickými testy.  

Všechny aktuality