Screeningové testování 1. a 8. listopadu 2021

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů, včetně okresu České Budějovice, proběhne ve dnech 1. a 8. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.

Testování se týká neočkovaných žáků. Netýká se očkovaných žáků (14 dní po plně dokončeném očkování) a žáků, kteří prodělali covid-19 (ochranná lhůta platí po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu). Testovat se dále nemusí žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (platnost PCR testu je 72 hodin, platnost antigenního testu 24 hodin).

Testování proběhne 1. a 8. listopadu vždy na začátku první vyučovací hodiny (0./1. hodina) v příslušné třídě. Pokud se máte testovat 0. hodinu a dorazíte později, dostavte se na sekretariát školy (testování zajišťuje paní Čalounová). Pokud se máte testovat 1. hodinu a dorazíte později, nebo dorazíte do školy až jiný den, dostavte se na školní dvůr do místnosti bývalé autoškoly (testování zajišťuje paní Krištofová).

Žáci, kteří se mají testovat, odcházejí po příchodu do školy rovnou do příslušné třídy (do šatny si dojdou až po testování). Do té doby, než se potvrdí negativní výsledek testu (kromě okamžiku, kdy žáci odebírají vzorek z nosu), musí mít žáci nasazen respirátor/nanoroušku.

V případě pozitivního testu žák odchází domů (plnoletý žák; žák, který není plnoletý, ale má od rodičů udělen souhlas s odchodem domů). Neplnoletí žáci, kteří nemají udělen souhlas rodičů se samostatným odchodem, vyčkávají příchodu rodičů v izolační místnosti.

Bližší informace k testování najdete zde.

Všechny aktuality