Průvodce vyplněním přihlášky

V textu níže popíšeme častější chyby a také specifika u přihlášky podané na naši školu.

Základní informace k přihlášce a také návod k jejímu vyplnění naleznete na této adrese

 1. Pořadí škol není důležité, určuje jen, kam uchazeč přijde na první a kam na druhý termín přijímacích zkoušek. 
 2. Na prvním i druhém místě může být stejná škola, ale musejí být uvedeny různé obory/ŠVP (školní vzdělávací program). 
 3. Je nutno zaškrtnout, že bude konána jednotná zkouška. 
 4. Je nutno vyplnit jak kód oboru, tak v případě oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika i název ŠVP (detaily v sekci “Obory na našem webu): ​
  • Elektroenergetika a elektrické stroje 
  • Elektromobilita a alternativní pohony 
  • Robotika a řídící technika

 

Dále je nutné přihlášku podepsat (jak žák, tak zákonný zástupce) a na přihlášce mít potvrzenou zdravotní způsobilost od dětského lékaře. 

Předvyplněné přihlášky si můžete stáhnout kliknutím na příslušný odkaz: 

Doložení výsledků v předmětových soutěžích/Technické olympiádě 
 

Součástí hodnocení uchazeče v přijímacím řízení je i hodnocení jeho umístění ve vybraných předmětových soutěžích/Technické olympiádě Jihočeského kraje. 

Konkrétně jde pouze o tyto soutěže: 

 • Matematická olympiáda
 • Fyzikální olympiáda 
 • Logická olympiáda (bude hodnoceno krajské kolo)
 • Přírodovědný klokan 
 • Matematický klokan 

Hodnoceno bude 1.-8. místo okresních kol soutěží, kterých se uchazeč zúčastnil ve sledovaném období (8. a 9. třída), uchazeč či jeho zákonný zástupce doručí do 15. dubna 2022 diplomy/certifikáty z těchto soutěží na adresu školy.  

Všechny aktuality