Motivační stipendia

Slavnostní předání motivačních stipendií za 1. a 2. pololetí proběhne 18. června v posluchárně od 8:00.

Díky spolupráci se společností ČEPS budou vybraní žáci školy odměněni za svůj přístup ke studiu a zájem o techniku odměněni motvačními stipendiem.

Žáci 4. ročníků si mohou stipendium následně vyzvednout v čase od 9:35 do 10:00 (18. června) v kanceláři číslo 14 (paní Janečková a Fenclová). Žáci 1.–3. ročníků budou potřebovat souhlas podepsaný rodiči. Stipendium si poté mohou vyzvednout 24. června v čase od 9:35 do 10:00 v kanceláři číslo 14 (paní Janečková a Fenclová).

Všechny aktuality